Kort om
     Kiropraktikk

"Kiropraktikk er en helseprofesjon som befatter seg med diagnostikk, behandling og forebygging av biomekaniske feilfunksjoner i bevegelsesapparatet samt vurderer effekten av dette på nervesystemet og individets generelle helsetilstand. Behandlingen baseres i stor grad på manuelle metoder. "

- Norsk Kiropraktorforening

Kiropraktoryrket:

Kiropraktikk er et yrke med et bredt fagfelt som retter seg mot bevegelsesapparatet, nærmere bestemt nerve- muskel- og skjelettsystemet. For å forstå hvordan det kan påvirkes, hvordan skader, problemer og smerter oppstår, må man ha kunnskap om sykdom, anatomi, biomekanikk, oppbygning og behandling. Ofte har man en bachelor i menneskevitenskapelige fag, og en master i kiropraktikk som må være fra et godkjente universitet. I Norge har en rolle som primærkontakt for muskel- og skjelettplager og har sykmeldings- og henvisningsrett til spesialisthelsetjenesten og bildetagning

For å bli kiropraktor i Norge er man nødt til å ha en 4 eller 5 årig universitetsutdannelse fra et ECCEI akkreditert universitet og ett års turnustjeneste i Norge for å bli autorisert. Tittelen "kiropraktor" er beskyttet og kan ikke brukes av andre enn de som er utdannede kiropraktorer. 

Kiropraktikk for dyr: 

Dette fungerer i alle hovedsak slik som på mennesker, men krever andre hensyn og teknikker samt. spesifikk kunnskap om artene man behandler. Det finnes foreløpig ingen regler for hvem som kan utøve behandling liknende en kiropraktor når det kommer til dyr. Men ofte så er det en veterinær eller kiropraktor som har tatt en videreutdannelse, slik som gjennom IAVC (International Academy of Veterinary Chiropractic). Dette er en kvalitetssikret utdannelse på over 260 timers undervisning, med eksamen som kun er tilgjengelig for kiropraktorer og veterinærer.

Les mer på: 

Kiropraktikk.no

Norsk veterinærkiropraktor forening