top of page

Kort om
     Kiropraktikk

"Kiropraktikk er en helseprofesjon som befatter seg med diagnostikk, behandling og forebygging av biomekaniske feilfunksjoner i bevegelsesapparatet samt vurderer effekten av dette på nervesystemet og individets generelle helsetilstand. Behandlingen baseres i stor grad på manuelle metoder. "

- Norsk Kiropraktorforening

Kiropraktoryrket:

Knekker ikke bare en kiropraktor opp?

Kiropraktikk er et bredt fagfelt som retter seg mot bevegelsesapparatet, nærmere bestemt nerve- muskel- og skjelettsystemet. For å forstå hvordan det kan påvirkes, hvordan skader, problemer og smerter oppstår, må man ha kunnskap om sykdom, anatomi, biomekanikk, fysiologi og behandling. Ofte har man en bachelor i menneskevitenskapelige fag, og en master i kiropraktikk som må være fra et godkjent universitet. I norge kreves 1 års turnustjeneste. I Norge har vi rollen primærkontakt for muskel- og skjelettplager og har sykmeldings- og henvisningsrett til spesialisthelsetjenesten og billeddiagnostikk.

Tittelen "kiropraktor" er beskyttet og kan ikke brukes av andre enn de som er utdannet "menneske"-kiropraktorer. 

Mer enn bare "knekking":

Tidligere i yrkets historie var det vanlig at en kiropraktor kun fokuserte på ledd og mente dette var løsningen på de fleste problemer. Siden den gang har forskning og kunnskap utviklet seg i en voldsom fart, og det har også yrket! Det finnes hundrevis av behandlingsteknikker og interessefelt, men de fleste kiropraktorer vil behandle muskler, bruke nåler, graston, tape, gi rehabiliterende øvelser og råd rundt en pasients hverdag og mulige triggere. For mange pasienter er ikke leddmanipulasjon løsningen eller anbefalt, da har vi nå heldigvis et flust av andre måter å behandle på for å gi god hjelp!

Les mer på: 

Kiropraktikk.no

Norsk veterinærkiropraktor forening

Kiropraktikk for dyr: 

Dette fungerer i alle hovedsak slik som på mennesker, men krever andre hensyn og teknikker samt. spesifikk kunnskap om artene man behandler. Det finnes foreløpig ingen regler for hvem som kan utøve behandling liknende en kiropraktor når det kommer til dyr. Men ofte så er det en veterinær eller kiropraktor som har tatt en videreutdannelse, slik som gjennom IAVC (International Academy of Veterinary Chiropractic). Dette er en kvalitetssikret utdannelse på over 260 timers undervisning, med eksamen som kun er tilgjengelig for kiropraktorer og veterinærer.

IMG_7264_edited_edited.png
IMG_2348.JPG
bottom of page