Kiropraktikk for hest: 

Undersøkelse av hest: 

Et helhetlig vurdering gjøres etter å ha hørt hestens historikk, problematikk og analysert hestens bevegelsesmønster med/uten rytter. Så undersøkes hestens muskler og leddbevegelse, hvileposisjon, skoing og utstyr for å utelukke disse som årsaker. 

Behandling av hest: 

Behandlingen er skånsom og utføres med lette, raske håndtrykk på ledd i den retningen bevegelsen er nedsatt. Dette øker leddets bevegelighet og normaliserer spenningen i omkringliggende muskulatur. I tillegg løsnes stram muskulatur gjennom massasje eller triggerpunktbehandling og utstrekkingsøvelser der dette er nødvendig. Noen sjeldne ganger kan man høre "klikkelyder", disse er ufarlige og er kun gassbobler som finnes naturlig i leddene som dannes ved raske trykk.

Råd: 

Eier vil få råd om tilpasset trening, nyttige øvelser og tips for å bidra til et bedre resultat raskere der det er mulig.

Etter behandling: 

Hester som er vant til behandling bør ta det rolig i minst to dager etter, Hvis hesten aldri har fått behandling før skal man påregne tre dager med rolig aktivitet og "jogging",  med mindre andre råd er gitt.

 

OBS: Vaksine og behandling: 

I dagene rett etter behandling er det en fordel om man unngår å vaksinering da dette også kan gjøre hesten øm og sår. 

Bivirkninger:

Slik som mennesker kan hester bli litt ømme etter behandling grunnet økt blodsirkulasjon i muskulatur og endret bevegelsesmønster, dette går gjerne over etter en dag eller to.

Halthet og behandling: 

Det er ikke farlig å behandle en hest som er halt, men det er alltid å anbefale at ny halthet er utredet av veterinær, spesielt hvis den kom akutt. Dette er fordi 80% av halthet kommer fra årsaker nedenfor skulderen, og riktig behandling gir best resultat.

Hvordan vet jeg om hesten min trenger behandling?:

Nøkkelord: Under og etter skade, vedlikehold for hester som har høy treningsbelastning, ved store påkjenninger og belastninger, vekst, alderdom, kissing spines, gamle skader og slitasje, etter drektighet, større tannproblemer.

 

Hvordan hester viser stramhet, smerte og ubehag varierer veldig, men ofte ser man som eier en endring i oppførsel, treningskapasitet eller ganglag (eksempler lenger ned).

Behandling kan hjelpe under og etter skader da hesten vil bevege seg annerledes. Å jevnlig passe på at bevegeligheten er så god som mulig kan forhindre overbelastning og gi raskere rehabilitering . Som eldre mennesker er eldre hester utsatt for å ha slitasje i ledd og lettere stivne til, behandling av ledd og muskler kan bidra til å vedlikeholde og øke bevegelighet.

Eksempler på behov/tegn til endret bevegelse eller smerte: 

- Økt oppvarmingsbehov eller svetting etter lett oppvarming, ujevn svetting.

- Snubling/urytmiske gangarter

- Ømhet f.eks ved oppsaling, børsting

- Kasting på hodet ved ridning og overganger 

- Kryssgalopp/ulikhet ved øvelser 

- Problemer med samling og bæring.

- Ved/etter tannproblemer/ tanngnissing. 

- Skjevheter, svai/krum rygg

- Endring i oppførsel, bukking, unnvikende oppførsel

- Låst nakke til høyre/venstre 

- Forskjell fra høyre til venstre når du sitter over en takt i diagonalen. 

- Bokshvile under skade/rehabilitering. 

- Endring av utstyr/dårlig passende utstyr 

- Problemer med å løfte bein, skoproblematikk.

- Vedvarende plager  (hase, sene, leddbåndsproblemer)

- Endring i treningsbelastning/harde perioder

- Langvarige kolikktendenser (i samråd med veterinær) 

- Lange reiser på henger. 

- Patellaopphaking (strekker/låser bakbein, problemer med første skritt etter å ha stått stille

- Endring av hvilestilling/Hviler kun på et bein, står med spredte bein. 

© 2019-20 av Optimal Ekvipasje. gjennom Gjerdsbakk Kiropraktikk AS   Tlf: 97076267